Materi Ajar

Sejarah dan Ruang Lingkup

Penggolongan Mikroba

Struktur Sel Mikroba

Nutrisi dan Pertumbuhan

Genetika Mikroba

Bioenergitika Pertumbuhan

Interaksi Mikroba

Penyebaran Mikroba

Pengendalian Mikroba

Peranan MikrobaLeave a Reply